Basisverzekering

Kan iedereen een IZZ Zorgverzekering bij VGZ voor de Zorg afsluiten?

Ja, iedereen kan een IZZ Zorgverzekering afsluiten bij VGZ voor de Zorg. Ook al werkt u niet in de zorg. Bij VGZ voor de Zorg is iedereen welkom. Maar als u niet in de zorg werkt, krijgt u geen collectiviteitskorting.

Vanaf wanneer moet mijn kind premie betalen voor de basisverzekering?
Als u of uw kind 18 jaar wordt, moet u vanaf de eerste dag van de maand daaropvolgend premie betalen. Wordt uw kind bijvoorbeeld in maart 18 jaar, dan moet u per 1 april premie betalen.
Loopt de IZZ Basisverzekering tijdens een voltijds onbetaald (ouderschaps)verlof door?
Tijdens onbetaald (ouderschaps)verlof blijft u volgens de IZZ Basisverzekering verzekerd. Wij brengen de premie voor de IZZ Basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen bij uw werkgever in rekening.
Wanneer valt u onder de verzekeringsplicht?

Met een basisverzekering verzekert u zichzelf voor medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Bent u net 18 geworden of bent u teruggekomen uit het buitenland? Dan moet u binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan een zorgverzekering afsluiten.

Wanneer bent u verplicht een basisverzekering af te sluiten?

Het hebben van een basisverzekering is wettelijk verplicht voor:

  • Alle personen die in Nederland wonen, met uitzondering van:
    - personen zonder verblijfsvergunning;
    - personen die in het buitenland werken;
    - personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
    - militairen in actieve dienst.
  • Alle personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betalen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de verzekeringsnemer. Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen.