Gespreid betalen verplicht eigen risico

Verwacht u komend jaar uw eigen risico te gebruiken? En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kunt u de regeling gespreid betalen eigen risico 2018 aanvragen.

Zo werkt gespreid betalen verplicht eigen risico

U betaalt uw eigen risico in 10 termijnen. Dat is een bedrag van € 38,50 per verzekerde per maand. De eerste termijn schrijven wij in maart af, de laatste in december. Ook als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt.

Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Betaalde u uw eigen risico in 2017 gespreid?

Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden voor deze regeling. Als u voldoet aan de voorwaarden wordt de regeling automatisch voor u verlengd in 2018. U kunt de regeling op elk gewenst moment stopzetten in Mijn IZZ Zorgverzekering.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt deelnemen als u:

  • op 1 januari bij ons bent verzekerd
  • 18 jaar of ouder bent
  • vorig jaar uw verplichte eigen risico hebt gebruikt of verwacht dat u het dit jaar gaat gebruiken
  • geen vrijwillig eigen risico hebt naast het verplichte eigen risico
  • deze regeling uiterlijk op 31 januari 2018 hebt aangevraagd.

U kunt de regeling aanvragen via Mijn IZZ Zorgverzekering.

Vraag gespreid betalen eigen risico aan

Lees alle voorwaarden van het gespreid betalen

Veelgestelde vragen

Ik heb meerdere verzekerden op mijn polis. Kan ik voor iedereen gespreid betalen eigen risico aanvragen?

U kunt gespreid betalen eigen risico aanvragen voor alle verzekerden die voldoen aan de voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico. Bent u verzekeringsnemer en wilt u zelf geen gebruik maken van deze regeling? Maar een medeverzekerde op uw polis wel? Dan kunt u gespreid betalen ook alleen voor deze medeverzekerde aanvragen. Betaling van de termijnbedragen loopt wel via de verzekeringsnemer.

Kan ik na 1 januari ook nog gespreid betalen eigen risico aanvragen?

Nee, dat kan niet. U kunt gespreid betalen voor het verplichte eigen risico aanvragen tot en met 31 januari. Wel kunt hierna gebruikmaken van een gewone betalingsregeling voor openstaande facturen

Kan ik deze regeling ook aanvragen voor mijn vrijwillig eigen risico?

Nee, gespreid betalen kunt u alleen aanvragen voor het verplicht eigen risico.

Ik wil mijn eigen risico niet meer gespreid betalen? Hoe kan ik dit stopzetten?

U kunt de deelname op elk moment beëindigen in Mijn IZZ Zorgverzekering of door contact op te nemen met onze klantenservice. Dan ontvangt u een eindafrekening. Te veel betaald eigen risico betalen wij dan aan u terug. Als u nog verplicht eigen risico moet betalen, dan betaalt u het resterende bedrag in één keer.

Ik kom niet in aanmerking voor gespreid betalen eigen risico. Is er voor mij een andere regeling mogelijk?

Ja, u kunt dan een betalingsregeling voor openstaande facturen bij ons aanvragen. U betaalt dan uw facturen in termijnen.

Wat als ik te veel heb betaald?

Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Ik heb alle 10 termijnen betaald, maar ik heb mijn eigen risico niet volledig gebruikt. Hoe krijg ik mijn geld terug?

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar krijgt u van ons een eindafrekening. Hierin ziet u precies wat u hebt betaald en hoeveel eigen risico er in rekening is gebracht. Hebt u niet uw volledige eigen risico gebruikt? Dan ontvangt u het verschil in het eerste kwartaal automatisch op uw rekening.